Zákon č. 84/1968 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch

Čiastka 26/1968
Platnosť od 28.06.1968 do31.05.2008
Účinnosť od 28.06.1968 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.

OBSAH