Vyhláška č. 38/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách

Čiastka 11/1968
Platnosť od 20.03.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1968 do31.12.1992
Zrušený 7/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1968 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

20.03.1968