Ústavný zákon č. 28/1968 Zb.Ústavný zákon o doplnení článku 91 ústavy

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968
Účinnosť od 09.03.1968

OBSAH