Vyhláška č. 125/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch a odmien a darov poskytovaných pri významných pracovných a životných výročiach pracovníkov

Čiastka 35/1968
Platnosť od 20.09.1968 do31.12.1976
Účinnosť od 20.09.1968 do31.12.1976
Zrušený 161/1976 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.09.1968 - 31.12.1976

Pôvodný predpis

20.09.1968