Zákon č. 123/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady

Čiastka 35/1968
Platnosť od 20.09.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 20.09.1968 do31.12.1968
Zrušený 204/1968 Zb.