Nariadenie vlády č. 116/1968 Zb.Vládne nariadenie o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt

Čiastka 33/1968
Platnosť od 14.08.1968
Účinnosť od 14.08.1968

OBSAH