Opatrenie č. 104/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968 do31.12.1982
Účinnosť od 24.07.1968 do31.12.1982
Zrušený 139/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Uznesením č. 122/1968 Zb. schválilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky zákonné opatrenie č. 105/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.07.1968 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

24.07.1968