Opatrenie č. 7/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

(v znení č. 92/1966 Zb.)

Čiastka 3/1966
Platnosť od 16.02.1966 do30.06.1990
Účinnosť od 07.12.1966 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 29/1966 Zb. zo dňa 16. marca 1966.

OBSAH