Uznesenie č. 29/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 11/1966
Platnosť od 30.04.1966 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

29

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

zo 16. marca 1966

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 19. decembra 1965 č. 138 Zb. o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 2. februára 1966 č. 7 Zb. o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Laštovička v. r.