Vyhláška č. 86/1965 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa Miestnemu národnému výboru v Sobotke odníma pôsobnosť stavebného úradu

Čiastka 40/1965
Platnosť od 20.08.1965
Účinnosť od 01.07.1965

OBSAH

86

VYHLÁŠKA

Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové

z 21. júna 1965

ktorou sa Miestnemu národnému výboru v Sobotke odníma pôsobnosť stavebného úradu


§ 1

Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové odňala s účinnosťou od 1. júla 1965 podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. s stavebnom poriadku Miestnemu národnému výboru v Sobotke, okres Jičín pôsobnosť stavebného úradu.


§ 2

Vyhláška č 59/1962 Zb. sa zrušuje.


Tajomník: Predseda:

Ryšávka v. r. Rejchrt v. r.