Uznesenie č. 37/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o vyhlásení dňa volieb do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady, do národných výborov a volieb sudcov okresných súdov

Čiastka 18/1964
Platnosť od 01.03.1964 do31.12.1967
Zrušený 113/1967 Zb.

37

Uznesenie

Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR

o vyhlásení dňa volieb do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady, do národných výborov a volieb sudcov okresných súdov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia vyhlasuje:

podľa čl. 60 ods. 4 Ústavy Československej socialistickej republiky voľby do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady a do národných výborov na nedeľu 14. júna 1964;

podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov voľby sudcov okresných súdov na nedeľu 14. júna 1964.

Predseda Národného zhromaždenia:

Fierlinger v. r.