Uznesenie č. 153/1964 Zb.Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení termínu volieb sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov

Čiastka 65/1964
Platnosť od 01.07.1964 do30.09.1964

153

UZNESENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR

z 1. júla 1964

o určení termínu volieb sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia určuje podľa § 67 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, aby voľby sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov sa vykonali v dobe do 30. septembra 1964.

Predseda Národného zhromaždenia:

Laštovička v. r.