Vyhláška č. 128/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu

Čiastka 55/1964
Platnosť od 29.06.1964 do31.12.1967
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.

OBSAH

128

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 29. júna 1964,

ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


§ 1

Príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu znie:

Oddiel 1

Sadzby náhrad za používanie vlastných osobných vozidiel pri vonkajších výkonoch

Položka 11 Sadzby náhrad za 1 km jazdy pri používaní vlastných osobných vozidiel pri vonkajších úkonoch sú:

Druh vozidlaobsah valcov v ccmKčs
naddo
a) motorový bicykel, motocykel, skúter1000,13
1001500,20
1502500,22
2503500,25
3500,30
b) motocykel s postranným vozíkom, trojkolka1500,32
c) osobný automobil7500,45
75011000,55
110015000,60
150020000,70
20000,80

Oddiel 2

Sadzby náhrad za použitie osobného vozidla na výkony pre cudziu potrebu

Položka 21 Sadzby náhrad za 1 km jazdy pri príležitostnom použití osobného vozidla na výkony pre cudziu potrebu sú najviac

Kčs
a) za motorové vozidlo do 100 ccm0,05
b) za motocykel alebo trojkolku nad 100 ccm0,10
c) za osobný automobil bez zreteľa na obsah valcov0,20

Položka 22 Sadzby náhrad za výkony osobnými vozidlami vykonané výlučne pre potrebu žiadateľa sú:

Druh vozidlaObsah valcovVlastníkom vozidla je
organizácia súkromná osoba
naddoza 1 km jazdyza 15 minút času výkonuza 1 km jazdyza 15 minút času výkonu
Kčs najviac Kčs
a) motorový bicykel, motocykel alebo trojkolka1000,201,500,130,80
1001500,300,20
1502500,350,22
2503500,400,25
3500,450,30
b) motocykel s postranným vozíkom, trojkolka1500,551,500,320,30
c) osobný automobil7500,652,-0,451,20
75011000,800,55
110015000,850,60
150020001,-0,70
20001,150,80

Poznámka: Sadzba určená v položke 22

a) za 1 km jazdy zahrňuje náklady vyvolané prevádzkou vozidla, včítane poistenia zákonnej zodpovednosti a nákladov na garážovanie vozidla na jeho pravidelnom stanovišti, bez nákladov na vodiča, bez všeobecnej réžie a bez zisku;

b) za 15 minút času (včítane času jazdy) platná

1. pre organizácie zahrňuje mzdu vodiča, priemerný podiel jeho prémií a odmeny za prácu nadčas a znížených náhrad cestovných výdavkov, príspevok zamestnávateľa na nemocenské poistenie a podiel všeobecnej réžie,

2. pre súkromné osoby zahrňuje mzdu vodiča;

c) za 15 minút času (včítane času jazdy) sa nepočíta, ak vlastník vozidla neuhradzuje mzdu vodiča.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister:

Indra v. r.