Zákon č. 99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok

(v znení č. 35/1965 Zb.(nepriamo), 36/1967 Zb., 158/1969 Zb., 49/1973 Zb., 20/1975 Zb., 133/1982 Zb., 180/1990 Zb., 328/1991 Zb., 519/1991 Zb., 519/1991 Zb., 519/1991 Zb., 263/1992 Zb., 5/1993 Z. z., 46/1994 Z. z., 190/1995 Z. z., 232/1995 Z. z., 233/1995 Z. z., 22/1996 Z. z., 58/1996 Z. z., 281/1996 Z. z., 281/1996 Z. z., 211/1997 Z. z., 359/1997 Z. z., 124/1998 Z. z., 144/1998 Z. z., 169/1998 Z. z., 187/1998 Z. z., 225/1998 Z. z., 233/1998 Z. z., 235/1998 Z. z., 318/1998 Z. z., 331/1998 Z. z., 46/1999 Z. z., 66/1999 Z. z., 166/1999 Z. z., 185/1999 Z. z., 223/1999 Z. z., 303/2001 Z. z., 501/2001 Z. z., 215/2002 Z. z., 232/2002 Z. z., 424/2002 Z. z., 424/2002 Z. z., 424/2002 Z. z., 424/2002 Z. z., 451/2002 Z. z., 480/2002 Z. z., 620/2002 Z. z., 353/2003 Z. z., 530/2003 Z. z., 589/2003 Z. z., 204/2004 Z. z., 371/2004 Z. z., 371/2004 Z. z., 371/2004 Z. z., 382/2004 Z. z., 420/2004 Z. z., 428/2004 Z. z., 613/2004 Z. z., 757/2004 Z. z., 36/2005 Z. z., 290/2005 Z. z., 341/2005 Z. z., 341/2005 Z. z., 24/2007 Z. z., 84/2007 Z. z., 273/2007 Z. z., 335/2007 Z. z., 643/2007 Z. z., 384/2008 Z. z., 477/2008 Z. z., 477/2008 Z. z., 484/2008 Z. z., 491/2008 Z. z., 487/2009 Z. z., 495/2009 Z. z., 575/2009 Z. z., 151/2010 Z. z., 183/2011 Z. z., 332/2011 Z. z., 348/2011 Z. z., 388/2011 Z. z., 335/2012 Z. z., 64/2013 Z. z., 64/2013 Z. z., 75/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 106/2014 Z. z., 151/2014 Z. z., 180/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., 353/2014 Z. z., 353/2014 Z. z., 73/2015 Z. z., 78/2015 Z. z., 78/2015 Z. z., 131/2015 Z. z., 131/2015 Z. z., 175/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 267/2015 Z. z., 438/2015 Z. z., 194/2016 Z. z.)

Čiastka 56/1963
Platnosť od 17.12.1963 do30.06.2016
Účinnosť od 14.06.2016 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z.