Vyhláška č. 82/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964

Čiastka 46/1963
Platnosť od 24.10.1963 do31.12.1964
Účinnosť od 24.10.1963 do31.12.1964

82

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 21. októbra 1963

o presune pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964

Vláda Československej socialistickej republiky na návrh Ústrednej rady odborov uznesením č. 908 zo 16. októbra 1963


a) zmenila uznesenie vlády z 12. septembra 1962 č. 869 o presune pracovného času v roku 1963, uverejnené vyhláškou Ústrednej rady odborov č. 95/1962 Zb. tak, že určila tieto presuny pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964:

1. utorok 24. decembra je dňom pracovného pokoja a pracovný čas pripadajúci na tento deň sa presúva na nedeľu 22. decembra; navzájom sa presúva pracovný čas pripadajúci na sobotu 21. decembra a na pondelok 23. decembra;

2. utorok 31. decembra je dňom pracovného pokoja a pracovný čas pripadajúci na tento deň sa presúva na nedeľu 29. decembra; navzájom sa presúva pracovný čas pripadajúci na sobotu 28. decembra a na pondelok 30. decembra;

b) ustanovila, že tieto presuny pracovného času sa netýkajú pracovísk s nepretržitou prevádzkou;

c) zdôraznila nevyhnutnosť zabezpečiť aj pre obdobie Vianoc 1963 a Nového roku 1964 úlohy uložené vládnym uznesením č. 869/1962, pokiaľ ide o dopravu a spoje, bezporuchové zásobovanie a distribúciu potravinárskych výrobkov, niektoré služby pre pracujúcich, prevádzku jaslí, materských škôl, školských družín a klubov, nakladanie a vykladanie vagónov a plynulé zásobovanie podnikov s nepretržitou prevádzkou.

Súčasne vláda uložila všetkým ministrom, ostatným vedúcim ústredných orgánov a radám krajských národných výborov zabezpečiť, aby súvislé pracovné voľno v tomto období sa nepredlžovalo akýmikoľvek ďalšími presunmi pracovného času alebo jeho nadpracúvaním, a upozorniť riaditeľov výrobných hospodárskych jednotiek, podnikov a závodov na neprípustnosť takéhoto svojvoľného postupu.


Predseda:

Zupka v. r.