Uznesenie č. 12/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 7/1963
Platnosť od 08.02.1963 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

12

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 25. januára 1963

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 5. januára 1963 č. 1 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 5. januára 1963 č. 2 Zb. o zriadení Štátneho cenového výboru,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 5. januára 1963 č. 3 Zb. o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov.

Fierlinger v. r.