Vyhláška č. 96/1962 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 51/1962
Platnosť od 05.10.1962

OBSAH

96

VYHLÁŠKA

Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne

zo 7. augusta 1962,

ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady miestne národné výbory:

Šlapanice okres Brno Modřice okres Brno Polná okres Jihlava


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Růža v. r.

Predseda:

Novák v. r.