Uznesenie č. 48/1962 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 25/1962
Platnosť od 24.05.1962 do27.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.

48

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 18. mája 1962

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. apríla 1962 č. 40 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. mája 1962 č. 47 Zb. o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied.

Fierlinger v. r.