Vyhláška č. 15/1962 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 7/1962
Platnosť od 10.02.1962
Účinnosť od 10.02.1962

OBSAH

15

VYHLÁŠKA

Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne

z 9. januára 1962,

ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady miestne národné výbory:

Veselí nad Moravou - okres Hodonín

Kuřim - okres Brno-venkov

Rájec-Jestřebí - okres Blansko.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Růža v. r.

Predseda:

Novák v. r.