125

UZNESENIE

NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA

z 19. decembra 1962

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. júla 1962 č. 63 Zb., ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. augusta 1962 č. 77 Zb., ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych plohách, povinnom známkovaní chmeľu a o ecidencii chmeľníc,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. augusta 1962 č. 80 Zb. o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej  arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD.

Fierlinger v. r.