Zákon č. 122/1962 Zb.Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii

(v znení č. 31/1968 Zb.)

Čiastka 67/1962
Platnosť od 28.12.1962
Účinnosť od 01.04.1968
Redakčná poznámka

Ustanovenia zákona č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb., ak sa týkajú Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov a Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu, sa v Slov...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1968 31/1968 Zb. Aktuálne znenie
28.12.1962 - 31.03.1968

Pôvodný predpis

28.12.1962