Vyhláška č. 92/1961 Zb.Vyhláška rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni Z 20. Júna 1961, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 43/1961
Platnosť od 05.09.1961
Účinnosť od 01.08.1961

OBSAH

92

VYHLÁŠKA

rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni

Z 20. Júna 1961,

ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Plzni určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady tieto miestne ( mestské ) národné výbory:

Březová - okres Sokolov

Habartov - okres Sokolov

Horní Slavkov - okres Sokolov

Chodov - okres Sokolov

Kraslice - okres Sokolov

Kynšperk nad Ohří - okres Sokolov

Loket - okres Sokolov

Rotava - okres Sokolov

Bor - okres Tachov

Planá - okres Tachov

Stříbro - okres Tachov

Tachov - okres Tachov


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. Augustom 1961.


Tajomník: Inž Fort v. r.

Predseda: Pelnář v. r.