Vyhláška č. 88/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny

Čiastka 42/1961
Platnosť od 30.08.1961 do31.10.1962
Účinnosť od 01.01.1961 do31.10.1962
Zrušený 100/1962 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1961 - 31.10.1962