Vyhláška č. 129/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Čiastka 61/1961
Platnosť od 23.11.1961 do31.10.1962
Účinnosť od 01.11.1961 do31.10.1962
Zrušený 105/1962 Zb.

129

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

z 15. novembra 1961

o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Ministerstvo chemického priemyslu v dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Platnosť vyhlášky č. 153/1960 Zb., ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera, sa predlžuje do 31. októbra 1962, a to začínajúc 1. novembrom 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Neumann v. r.