Nariadenie vlády č. 68/1960 Zb.Vládne nariadenie o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami

Čiastka 25/1960
Platnosť od 10.06.1960 do31.07.1991
Účinnosť od 10.06.1960 do31.07.1991
Zrušený 238/1991 Zb.