Vyhláška č. 31/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva letecký prepravný poriadok

Čiastka 13/1960
Platnosť od 05.04.1960 do28.03.1966
Účinnosť od 05.04.1960 do28.03.1966
Zrušený 17/1966 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.04.1960 - 28.03.1966