Vyhláška č. 27/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií

Čiastka 11/1960
Platnosť od 01.04.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1960 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.