Vyhláška č. 162/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám

Čiastka 69/1960
Platnosť od 17.11.1960
Účinnosť od 01.01.1961

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1961 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.11.1960