Vyhláška č. 155/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach

Čiastka 65/1960
Platnosť od 04.11.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 04.11.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.