Vyhláška č. 144/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o ich vzájomnej spolupráci

Čiastka 59/1960
Platnosť od 10.10.1960 do13.10.1961
Účinnosť od 10.10.1960 do13.10.1961
Zrušený 111/1961 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.10.1960 - 13.10.1961