Vyhláška č. 130/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky

Čiastka 53/1960
Platnosť od 06.09.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 10.09.1960 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.