Vyhláška č. 12/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach dojednaných v Ottawe 3. októbra 1957

Čiastka 5/1960
Platnosť od 23.02.1960 do19.05.1966
Účinnosť od 09.03.1960 do19.05.1966
Zrušený 93/1969 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.03.1960 - 19.05.1966