Vyhláška č. 104/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav

(v znení č. 109/1966 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 20.12.1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.12.1966 109/1966 Zb. Aktuálne znenie
01.07.1960 - 19.12.1966

Pôvodný predpis

01.07.1960