Vyhláška č. 1/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny

Čiastka 1/1960
Platnosť od 12.01.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.