Uznesenie č. 5/1959 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 3/1959
Platnosť od 28.02.1959

5

Uznesenie Národného Zhromaždenia

z 19. februára 1959

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje:

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 18. decembra 1958 č. 88 Zb. o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 18. decembra 1958 č. 90. Zb. o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku.

Fierlinger v. r.