Vyhláška č. 50/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku.

Čiastka 20/1958
Platnosť od 22.09.1958
Účinnosť od 22.09.1958