Nariadenie vlády č. 63/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín

Čiastka 31/1957
Platnosť od 02.12.1957 do25.06.1961
Účinnosť od 02.12.1957 do25.06.1961
Zrušený 56/1961 Zb.

OBSAH