Vyhláška č. 20/1957 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti

Čiastka 10/1957
Platnosť od 23.03.1957 do30.06.1966
Účinnosť od 07.03.1957 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.03.1957 - 30.06.1966