Uznesenie č. 48/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 26/1956
Platnosť od 24.10.1956

48

Uznesenie

Národného zhromaždenia

z 24. septembra 1956

o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 20. septembra 1956 č. 43 Zb., ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 20. septembra 1956, č. 44 Zb., o dokumentácii investičnej výstavby.

Fierlinger v. r.