Ústavný zákon č. 33/1956 Zb.Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch

Čiastka 18/1956
Platnosť od 01.08.1956 do10.07.1960
Účinnosť od 01.08.1956 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1956 - 10.07.1960