Nariadenie č. 54/1955 Zb.Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona

Čiastka 31/1955
Platnosť od 09.12.1955 do31.12.1967
Účinnosť od 01.07.1967 do31.12.1967
Zrušený 123/1967 Zb.

OBSAH

54

Nariadenie ministra spravodlivosti

z 30. novembra 1955,

o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 205 trestného zákona č. 86/1950 Zb.:


§ 3

Za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat v zmysle § 201 tr. zák. sa považujú:

1. červienka ošípaných

2. furunkulóza (vredovitosť) rýb

3. žrebčia nákaza

4. cholera hydiny

5. mor hydiny

6. mor hovädzieho dobytka

7. mor ošípaných

8. myxomatóza

9. nákaza zveri a hovädzieho dobytka

10. nákazlivá málokrvnosť jednokopytníkov

11. nákazlivá obrna ošípaných

12. nákazlivé zmetanie hovädzieho dobytka (abortus Bang)

13. nákazlivý streptokokový zápal vemena

14. kiahne ovčie

15. papagája nemoc (psittacosis) a iné ornitózy

16. pľúcna nákaza hovädzieho dobytka

17. pohlavné nákazy hovädzieho dobytka (pľuzgierový výsyp hovädzieho dobytka, nákazlivý katar pošvy, trichomonádová nákaza)

18. pľuzgierový výsyp jednokopytníkov

19. roztočová nákaza včiel, mor a hniloba včelieho plodu

20. salmonelózy

21. slintačka a krívačka

22. sneť slezinná

23. sneť chrastivá

24. svrab (prašina)

25. tuberkulóza hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny

26. tularémia

27. sopľavka

28. besnota.


§ 6

Zrušuje sa nariadenie ministra spravodlivosti č. 118/1950 Zb., o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956.


Široký v. r.

Dr. Bartuška v. r.