Ústavný zákon č. 81/1953 Zb.Ústavný zákon o vedení národných výborov vládou

Čiastka 47/1953
Platnosť od 01.10.1953 do10.07.1960
Účinnosť od 01.10.1953 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1953 - 10.07.1960