Vyhláška č. 65/1953 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou

Čiastka 37/1953
Platnosť od 29.07.1953 do22.04.1960
Účinnosť od 13.08.1953 do22.04.1960
Zrušený 117/1960 Zb.
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku V účinnosť pätnásť dní po výmene ratifikačných listín, nadobudla teda účinnosť 27. marca 1953.