Vyhláška č. 64/1953 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou.

Čiastka 37/1953
Platnosť od 29.07.1953 do05.12.2000
Účinnosť od 13.08.1953 do05.12.2000
Zrušený 45/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobúda podľa svojho článku 6. účinnosť dva dni po výmene ratifikačných listín, nadobudla teda účinnosť dňa 27. marca 1953.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.08.1953 - 05.12.2000

Pôvodný predpis

29.07.1953