Nariadenie vlády č. 55/1953 Zb.Nariadenie o zaslúžilých umelcoch

Čiastka 32/1953
Platnosť od 01.07.1953 do14.10.1990
Účinnosť od 01.07.1953 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1953 - 14.10.1990