Zákon č. 90/1952 Zb.Zákon o Československej akadémii pôdohospodárskych vied

(v znení č. 6/1956 Zb.)

Čiastka 40/1952
Platnosť od 24.12.1952 do31.03.1962
Účinnosť od 01.01.1956 do31.03.1962
Zrušený 47/1962 Zb.