Zákon č. 82/1952 Zb.Zákon o miestnych poplatkoch

(v znení č. 26/1957 Zb.)

Čiastka 37/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1990
Účinnosť od 01.07.1957 do31.12.1990
Zrušený 544/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre územie Českej republiky je tento zákon zrušený predpisom č. 565/1990 Zb. od 1. januára 1991.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1957 - 31.12.1990 26/1957 Zb.
01.01.1953 - 30.06.1957