Zákon č. 80/1952 Zb.Zákon o domovej dani

Čiastka 37/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1961
Účinnosť od 01.07.1958 do31.12.1961
Zrušený 143/1961 Zb.