Zákon č. 8/1952 Zb.Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch

(v znení č. 48/1953 Zb., 84/1972 Zb.)

Čiastka 4/1952
Platnosť od 07.04.1952 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1988
Zrušený 174/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 48/1953 Sb. zrušuje ustanovenia zákona č. 8/1952 Sb., pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami tohto vládneho nariadenia, a to dňom 8. júna 1953.