Zákon č. 71/1952 Zb.Zákon o organizácii telesnej výchovy a športu

(v znení č. 14/1956 Zb.)

Čiastka 36/1952
Platnosť od 17.12.1952 do31.12.1956
Účinnosť od 07.05.1956 do31.12.1956
Zrušený 68/1956 Zb.